FANDOM


Abstract Nouns 2 is the sixty-second (assuming left to right) skill in the Dutch Language tree. The skill has a total of seven lessons. The skill teaches a new selection of abstract nouns.

LessonsEdit

Lesson 1Edit

 • het respect = respect
 • het voordeel = advantage
 • de situatie = situation
 • de religie = religion
 • de toestemming = permission
 • de mislukking = mistake
 • de oorsprong = source

Lesson 2Edit

 • het geheim = secret
 • de ervaring = experience
 • de angst = fear
 • de twijfel = doubt
 • de haat = hate
 • het bestaan = existence
 • het verantwoordelijkheid = responsibility

Lesson 3Edit

 • de verrassing = surprise
 • de traditie = tradition
 • de fout = mistake
 • de gunst = favor
 • de houding = attitude
 • het gevaar = danger
 • de herinnering = memory

Lesson 4Edit

 • het geluk = happiness
 • de gevoeligheid = sensitivity
 • de woede = anger
 • de teleurstelling = disappointment
 • de verlegenheid = shyness
 • de verwarring = confusion
 • de nieuwsgierigheid = curiosity

Lesson 5Edit

 • de eenzaamheid = loneliness
 • de koppigheid = stubbornness
 • de wanhoop = desperation
 • het ongeloof = disbelief
 • de opwinding = excitement
 • de vriendschap = friendship
 • de ellende = misery

Lesson 6Edit

 • de ijdelheid = vanity
 • de hebzucht = greed
 • de jaloezie = jealousy
 • de luiheid = laziness
 • de vraatzucht = gluttony
 • de moed = courage

Lesson 7Edit

 • de wijsheid = wisdom
 • de rechtvaardigheid = justice
 • de matigheid = moderation
 • de deugd = virtue
 • de zonde = sin
 • de vrijgevigheid = generosity

ReferencesEdit

Duolingo Lesson: www.duolingo.com/skill/dn/Abstract-Nouns-2