FANDOM


Events is the sixty-first (assuming left to right) skill in the Dutch language tree. The skill contains four lessons which teach about important events in the history of a person, as well as important events in the history of the Netherlands.

LessonsEdit

Lesson 1Edit

 • de gebeurtenis = event
 • het verkeer = traffic
 • de levering = delivery
 • de actie = action
 • stoppen = to stop

Lesson 2Edit

 • de geboortedatum = birthdate
 • de start = start
 • het feest = party
 • de kermis = fair

Lesson 3Edit

 • de veldslag = battle
 • het slagveld = battle field
 • het verleden = past
 • de aanval = attack
 • aanvallen = to attack
 • het rijk = empire
 • de onafhankelijkheid = independence
 • de toekomst = future

Lesson 4Edit

 • de Tachtigjarige Oorlog = the Eighty Year's War (The Dutch war of independence)
 • de opstand = rebellion
 • de beeldenstorm = iconoclasm
 • de Nederlanden = the Netherlands (officially)
 • de scheepvaart = shipping
 • de wereldoorlog = World War

ReferencesEdit

Duolingo Lesson: www.duolingo.com/skill/dn/Events