FANDOM


Government is the fifty-eighth (assuming left to right) skill in the Dutch language tree. It has a total of ten lessons that teach about politics, law, and the structure of the Dutch government and other governments around the world.

LessonsEdit

Lesson 1Edit

 • de veiligheid = safety
 • de wet = law
 • de regering = government
 • de president = president
 • regeren = to rule, govern
 • de premier = prime minister
 • het kabinet = cabinet
 • de minister = minister

Lesson 2Edit

 • de samenleving = society
 • de belasting = tax
 • de oorlog = war
 • de strategie = strategy
 • nationaal = national
 • het advies = advice
 • het leger = army
 • oorlogvoeren = to wage war

Lesson 3Edit

 • de schuld = blame
 • eisen = to demand
 • de verkiezing = election
 • de campagne = campaign
 • stemmen = to vote
 • de stem = vote
 • de partij = party
 • vechten = to fight
 • het debat = debate

Lesson 4Edit

 • het argument = argument
 • het standpunt = standpoint
 • overtuigen = to convince
 • accepteren = to accept
 • onredelijk = unreasonable
 • het gelijk = right

Lesson 5Edit

 • de politiek = politics
 • de kandidaat = candidate
 • de Tweede Kamer = Lower House, Commons
 • de Eerste Kamer = Upper House, Senate
 • het lid = member
 • de leider = leader
 • de lijst = list
 • de voorzitter = chairman

Lesson 6Edit

 • de abdicatie = abdication
 • de prinses = princess
 • de prins = prince
 • de kroning = coronation
 • kronen = to crown
 • de kroon = crown
 • de taak = task
 • het koninkrijk = kingdom

Lesson 7Edit

 • politiek = political
 • het parlement = parliament
 • de steun = support
 • de constitutionele monarchie = constitutional monarchy
 • symbolisch = symbolic
 • de kiezer = voter
 • de republiek = republic

Lesson 8Edit

 • de spanning = tension
 • de staking = strike
 • de crisis = crisis
 • het conflict = conflict
 • het wapen = weapon
 • het geweld = violence
 • verboden = forbidden
 • staken = to strike

Lesson 9Edit

 • de luchtmacht = air force
 • de zeemacht = navy
 • de arrestatie = arrest
 • de oorzaak = cause
 • de bedreiging = threat
 • de betrekking = relation
 • veroorzaken = to cause

Lesson 10Edit

 • de petitie = petition
 • de demonstratie = demonstration
 • de handtekening = signature
 • protesteren = to protest
 • het besluit = decision
 • het plan = plan
 • de rechtbank = court
 • tekennen = to sign

ReferencesEdit

Duolingo Lesson: www.duolingo.com/skill/dn/Politics